Menu overslaan
Informatie en voorlichting 15 december 2010 Utrecht

NSGK draagt bij aan een inventariserend onderzoek naar datgene wat scholen in het regulier onderwijs nodig hebben om leerlingen met een handicap een langdurige schoolcarrière aan te kunnen bieden.

Vooronderzoek 'Doe je nog mee?'

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij