Menu overslaan
Samen Spelen 18 november 2010 Amsterdam

NSGK draagt bij aan een cultureel project 'Vlammende Tulpen' dat de beeldvorming van en over allochtone jongeren met een beperking moet verbeteren.

Vlammende Tulpen

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij