Menu overslaan
Samen Spelen 13 oktober 2010 Grave

NSGK draagt bij aan de realisatie van vijftig nieuwe jeugdtitels voor luisterboeken voor jongeren in de leeftijd van 9 tot 15 jaar met leesmoeilijkheden

Jeugdboekenplan

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij