Menu overslaan
Samen sporten 8 november 2010 Drachten

NSGK heeft bijgedragen aan een Startbijdrage voor Wooninitiatief Samendracht.

Startbijdrage

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij