Menu overslaan
Informatie en voorlichting 11 oktober 2010 Utrecht

NSGK draagt bij aan de realisatie van een 'leerboekje' met de resultaten van een verkennend onderzoek naar de emotionele beleving van kinderen met Cerebrale Parese.

Spastische emoties

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij