Menu overslaan
Samen Spelen 23 september 2010 Hilversum

NSGK draagt bij aan het werven van vrijwilligers voor het begeleiden van de vakanties en vakantiethemaweken voor kinderen en jongeren met een handicap.

Werving vrijwilligers 2011

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij