Menu overslaan
Informatie en voorlichting 15 september 2010 Amersfoort

NSGK draagt bij aan een onderzoek naar de implementatie en de effecten van de leermethodiek ' Op Eigen Benen' bij jongeren met een verstandelijke beperking, door middel van INVRA.

Onderzoek leermethodiek Op Eigen Benen

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij