Menu overslaan
Samen Spelen 8 september 2010 Amsterdam

NSGK draagt bij aan het festival 'Deaf in the picture' met films voor en door doven/slechthorenden en een publiek van algemeen geïnteresseerden.

Deaf in the Picture 2011

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij