Menu overslaan
Samen sporten 23 juli 2010 Zutphen

Luscinia, een particulier wooninitiatief, heeft een bijdrage ontvangen voor een adviestraject t.b.v. de voorbereiding van het verwerven van de locatie.

Adviestraject wooninitiatief

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij