Menu overslaan
Informatie en voorlichting 2 juli 2010 Utrecht

NSGK draagt bij aan het pilotproject Bijzondere Buurtgenoten,

Voorbereiden op een geschikte "woonsituatie"

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij