Menu overslaan
Informatie en voorlichting 16 juni 2010 Amsterdam

NSGK levert een bijdrage aan 'Lastig', een documentaire over een jongen met een licht verstandelijke beperking.

LASTIG (werktitel)

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij