Menu overslaan
Informatie en voorlichting 15 juni 2010 Leiden

NSGK draagt bij aan een onderzoek van TNO naar zelfstandigheidsbevordering bij jongeren met Downsyndroom.

Zelfredzaamheid van jongeren met Downsyndroom

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij