Menu overslaan
Samen sporten 18 oktober 2013 Veldhoven

NSGK draagt bij aan de inrichting van een wooninitiatief voor 8 jongeren met autisme.

Inrichting Kleinschalig Woonproject voor jongeren met ASS

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij