Menu overslaan
Samen sporten 25 mei 2010 Wageningen

Vereniging De Wijde Wereld heeft een bijdrage ontvangen voor de opstartkosten van de vereniging, die een begeleid-wonen-project wil realiseren.

Startbijdrage

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij