Menu overslaan
Samen Leren 11 mei 2010 Utrecht

NSGK draagt bij aan de ontwikkeling door BOSK van het belevingspakket voor meervoudig gehandicapte kinderen "De wereld van Koos".

Belevingspakket 'De Wereld van Koos'

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij