Menu overslaan
Samen sporten 10 april 2010 Tilburg

Stichting De Zevenhoek heeft een bijdrage ontvangen voor de opstartkosten van de stichting, die als doel heeft: het begeleiden bij en bevorderen van zoveel mogelijk zelfstandig wonen van personen met een beperking. www.zevenhoektilburg.nl

Startbijdrage

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij