Menu overslaan
Samen Spelen 24 april 2010 Rotterdam

NSGK draagt bij aan muziekinstrumenten voor kinderen met een ernstig lichamelijke beperking.

Muziekinstrumenten voor kinderen met een lichamelijke handicap

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij