Menu overslaan
Samen Spelen 17 april 2010 Rotterdam

Stichting Shoot-n-Share heeft een bijdrage ontvangen voor een documentaire.

Documentaire 'Bestemming onbekend' over jongere met verstandelijke beperking

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij