Menu overslaan
Informatie en voorlichting 24 maart 2010 Utrecht

NSGK ondersteunt de Nederlandse Rett Syndroom Vereniging bij de realisatie van een symposium over Rett en bewegen.

"2 * 60 - RETT in beweging"

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij