Menu overslaan
Samen Spelen 19 maart 2010 Arnhem

NSGK steunt met een financiële bijdrage de jaarlijkse schoolkampen en schoolreisjes van Mariendael (S.O) en de Aleida Gezinaschool (ZML)

Kampen en schoolreisjes 2010

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij