Menu overslaan
Informatie en voorlichting 5 maart 2010 Nieuwegein

NSGK maakt de familiedagen van VOKK voor gezinnen met kinderen met NAH ten gevolge van een hersentumor en kinderen met Fanconi anemie mede mogelijk.

Gezinnen met kind Fanconi anemie en Empowerment gezinnen vn kind hersentumor

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij