Menu overslaan
Samen Spelen Amsterdam

NSGK draagt bij aan Festival MuteSounds op 8 oktober 2010, voor dove, slechthorende en horende jongeren.

Al vele jaren ondersteunt NSGK het bijzondere festival MuteSounds. Het festival is niet alleen volledig toegankelijk voor dove, slechthorende én horende bezoekers, maar brengt de verschillende groepen ook met elkaar in contact.

MuteSounds

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij