Menu overslaan
Samen Leren 5 januari 2010 Apeldoorn

NSGK levert een financiële bijdrage aan de totstandkoming van een media- en bibliotheek voor jongeren met een licht verstandelijke beperking die in zorginstelling Kwadrant Emaus wonen.

Mediatheek & Bibliotheek voor de jongeren van Kwadrant Emaus

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij