Menu overslaan
Informatie en voorlichting 7 december 2009 Amsterdam

NSGK heeft onder belangenorganisaties van mensen met een handicap onderzoek laten uitvoeren naar de wijze waarop zij voorlichtingsbijeenkomsten organiseren voor leerlingen in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs.

Onderzoek en landelijke bijeenkomst voorlichtingsclubs

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij