Menu overslaan
Samen Spelen 17 november 2009 Arnhem

NGSK ondersteunt de deelname van atleten met een verstandelijke handicap aan twee internationale atletiekwedstrijden.

Internationale atletiekwedstrijden voor verstandelijk gehandicapten 2010

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij