Menu overslaan
Samen Spelen 16 november 2009 Leiden

SO De Weerklank ontvangt een bijdrage voor een werkweek voor 21 leerlingen met een auditieve en/of communicatieve handicap.

Schoolverlaterskamp 2010

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij