Menu overslaan

Meervoudig Ondersteund: ouders helpen ouders

Het krijgen van een kind met een ernstige meervoudige beperking is ingrijpend. Ouders krijgen te maken met heftige emoties én moeten vaak onverwacht en onvoorbereid de zorg en ondersteuning van hun kind regelen. De BOSK heeft voor hen het programma Meervoudig Ondersteund ontwikkeld. Met financiële steun van NSGK heeft de BOSK ervaringen van ouders en kennis van professionals gebundeld in twee handzame instrumenten: checklists en online films.

Op www.bosk.nl/meervoudigondersteund staan negen filmpjes over verschillende thema's zoals 'Gezin en verwerking', 'Ziekenhuizen', 'Behandeling en therapie' en 'Wetten, regelgeving en vergoedingen'. In elk filmpje komt een ander gezin aan bod, waarbij de ernst van de handicaps bij de kinderen verschilt. De filmpjes geven een inkijkje geven in het leven van deze gezinnen, zodat andere ouders hier informatie, kracht en inspiratie uit kunnen halen.

Daarnaast staan er op de website acht praktische checklists die ouders inzicht geven in wat er geregeld moet worden. Ook bieden ze ondersteuning bij de voorbereiding op een gesprek in het ziekenhuis met een specialist, of bij het aanvragen van hulpmiddelen. Zo kunnen ouders zich zo goed mogelijk voorbereiden en zich bewust worden van wat ze willen en nodig hebben in hun zoektocht. Deze checklists zijn als download beschikbaar op de website.

De BOSK is de vereniging voor mensen met een lichamelijke of meervoudig complexe handicap. Zij weet als geen ander hoe belangrijk het is dat je je als ouder gesteund weet in een fase van onzekerheid die niemand kan wegnemen. Juist dan is de ervaringskennis van andere ouders van grote waarde. In het project Meervoudig Ondersteund is deze ervaringskennis van ouders samen met die van professionals verzameld en beschikbaar gesteld voor andere ouders. Ouders hebben inhoudelijk bijgedragen aan de totstandkoming van deze producten; het is een programma van ouders voor ouders. 

Het werk van de BOSK wordt mede mogelijk gemaakt door NSGK. Helpt u mee?

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij