Menu overslaan

Een mooiere wereld begint op school!

Met het project In1school maken we ons sterk voor het recht op inclusief onderwijs. Kinderen met en zonder beperking moeten samen naar één school kunnen, van hun eigen keuze, in de buurt. Een school die weet in te spelen op wat elk kind nodig heeft om zich te ontwikkelen.

We informeren, onderzoeken, brengen partijen bij elkaar en vechten waar nodig schendingen van het recht op inclusief onderwijs aan voor de rechter. Zo brengen we samen met anderen een onomkeerbare verandering op gang van apart naar samen leren en leven. Want een mooiere wereld begint op school!

Om inclusief onderwijs te realiseren, is verandering van het onderwijssysteem noodzakelijk. Kinderen verschillen in hun mogelijkheden en talenten, in de manier waarop ze leren en zich uiten. Maar dat is geen reden om ze niet leerbaar te verklaren of op aparte scholen te laten leren. Het huidige systeem van gescheiden reguliere en speciale scholen schiet tekort. Dit zijn voorbeelden van discriminatie en uitsluiting die in strijd zijn met mensenrechten. In1school kaart die schendingen aan bij de rechter. Om de noodzaak van de radicale verandering van het onderwijs en de wetgeving te onderstrepen. En om deze op de agenda van de overheid en het onderwijs te zetten. Om een onomkeerbare verandering op gang te brengen, zullen scholen én politiek stappen moeten zetten op weg naar inclusief onderwijs.

Samen stappen zetten
Daarbij zal In1school naast procederen ook informeren, inspireren én verbinden. We maken inclusief onderwijs bekend door uitsluiting in het onderwijs aan de kaak te stellen. Maar we kijken ook naar wat al goed gaat: we zoeken en verspreiden voorbeelden van praktijken van inclusief onderwijs als inspiratie voor de verandering die nodig is. We hebben veel kennis en ervaring in huis en delen dit actief. Via de website, in rapporten of tijdens bijeenkomsten. We brengen ouders, deskundigen in het onderwijs, politiek en andere betrokkenen bij elkaar. Mensen en organisaties die al werken aan beter onderwijs, inclusief onderwijs. Door veranderkrachten te bundelen kunnen we inclusief onderwijs dichterbij brengen.

Nominatie
In1school is genomineerd voor de prestigieuze internationale Zero Project Innovative Practices and Policies Award 2016. De Oostenrijkse Essl Foundation reikt de award jaarlijks uit aan een innovatief project dat zich inzet voor de rechten van mensen met een beperking wereldwijd. Maar liefst 337 initiatieven uit 98 landen meldden zich aan. Een team van internationale experts selecteerde hieruit in twee rondes de meest effectieve en vernieuwende projecten. In1school wist een plekje op deze shortlist te bemachtigen; daar zijn we erg trots op!

Meer informatie over In1school: www.in1school.nl

Helpt u ons meer mooie projecten als In1school mogelijk te maken? Dat kan snel en veilig met een online donatie.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij