Menu overslaan
Samen Spelen 25 augustus 2013 Rotterdam

NSGK draagt bij aan de realisatie van een nieuwe theatervoorstelling voor dove/slechthorende jongeren met een beperking.

voorstelling "Spiderboy" voor dove en slechthorende jongeren

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij