Menu overslaan
Samen Leren 21 oktober 2009 Rotterdam

NSGK financiert het project Actieradius van Stras, waarbij een proef wordt gedaan met een "tracker" voor verstandelijk beperkten die zelfstandig reizen.

Actieradius

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij