Menu overslaan
Informatie en voorlichting 12 september 2009 Maastricht

NSGK draagt bij een project om integratie en toegankelijkheid voor jongeren met een beperking in Maastricht te bevorderen.

"Kom Binnen 2"

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij