Menu overslaan
Samen sporten 7 september 2009 Helmond

Stichting LAT heeft een bijdrage ontvangen voor de opstartkosten van de stichting, die een begeleid-wonen-project wil realiseren voor 9 jongvolwassenen met een ASS.

Startbijdrage

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij