Menu overslaan
Informatie en voorlichting 24 augustus 2009 Utrecht

Het Verwey-Jonker Instituut heeft een bijdrage ontvangen voor het door fondsen en belangenorganisaties geïnitieerde onderzoek 'Kinderen In Tel 2010', dat jaarlijks gegevens bundelt op gemeentelijk niveau over het welzijn van kinderen en jongeren in Nederland.

Kinderen in Tel 2010

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij