Menu overslaan
Samen sporten 17 augustus 2009 Zijldijk

Ouderinitiatief Stichting Kune heeft een bijdrage ontvangen voor de opstartkosten van de stichting, die een begeleide woon- en werkomgeving wil bieden aan jongvolwassenen met een extra zorg- of begeleidingsvraag.

Startbijdrage

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij