Menu overslaan
Samen sporten 10 augustus 2009 Zutphen

Stichting Luscinia heeft een bijdrage ontvangen voor de opstartkosten van de stichting, die een leefgemeenschap op antroposofische basis wil realiseren voor jongeren met een verstandelijke beperking én voor senioren.

Startbijdrage

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij