Menu overslaan
Informatie en voorlichting 11 augustus 2009 Meppel

Stichting Downsyndroom (SDS) heef een bijdrage ontvangen voor een informatie- en contactweekeinde voor ouders die pas een kind met downsyndroom hebben gekregen.

Themaweekend Downsyndroom "intensive" voor "nieuwe" ouders 23-25-10-2009

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij