Menu overslaan
Samen Spelen 16 juli 2009 Amsterdam

Stichting Arttimes heeft een bijdrage ontvangen voor een project waarbij zes ouderparen van meervoudig complex gehandicapte kinderen worden uitgenodigd om een kunstwerk te maken in de vorm van een kartondruk, op basis van een silhouet van hun kind.

Scheppende ouders: ouder en MCG-kind maken kunst

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij