Menu overslaan
Samen Spelen 16 juli 2009 Tilburg

Stichting Vrienden Gehandicaptenvoetbal SVG heeft een bijdrage ontvangen voor het jaarlijkse G-voetbaltoernooi voor ca. 200 mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

8e SVG-Zoontjes G-zaalvoetbaltoernooi

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij