Menu overslaan
Informatie en voorlichting 13 juli 2009 Amersfoort

Stichting Zorgverlening 's Heeren Loo heeft uit hoofde van Stichting ZieZo een bijdrage ontvangen voor het maken van een voorlichtingsfilm voor en met Marokkaanse mensen met een beperking.

Voorlichtingsfilm Marokkaanse mensen met een beperking

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij