Menu overslaan
Samen Spelen 16 juli 2009 Den Haag

Stichting Agnie, een welzijnsstichting op religieuze grondslag voor met name Hindoestaanse Surinamers, heeft een bijdrage ontvangen voor de jaarlijkse vakantiereis van 200 mensen met verschillende handicaps of andere achterstandsituaties.

Reis 2010

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij