Menu overslaan
Samen Spelen 30 juni 2009 Bilthoven

Lievegoed Zorggroep heeft een bijdrage ontvangen voor de buitenspeelvoorziening van Huize Thomas, een kinderdagcentrum voor verstandelijk en meer- voudig gehandicapte kinderen van 3 t/m 18 jaar.

Tuinproject Huize Thomas

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij