Menu overslaan
Samen sporten 27 juni 2009 Arnhem

Stichting Woongroep Ons Thuus heeft een bijdrage ontvangen voor de opstartkosten van de stichting, die de belangen behartigt van de toekomstige bewoners van een kleinschalige woonvorm met 16 appartementen voor verstandelijk beperkte jongeren.

Startbijdrage

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij