Menu overslaan
Samen Leren 26 mei 2009 NIJMEGEN

De Werkgroep Integratie Gehandicapten heeft een bijdrage ontvangen voor de ontwikkeling van het lespakket "Invloed op je eigen leven", bedoeld om leerlingen van VSO-cluster 3 bewust te maken dat zij invloed hebben op hun eigen leven en hen hiervoor handvatten te bieden.

Lespakket 'Invloed op je eigen leven'

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij