Menu overslaan
Samen Leren 5 juni 2009 Utrecht

De NSGK biedt (ouders van) kinderen en jongeren uit haar doelgroep een korting op het congres 'De Kracht van...', georganiseerd door Stichting Perspectief, het kennis- centrum voor Inclusie en Zeggenschap.

Deelname ouders 3-daags congres 'De Kracht van Nu'

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij