Menu overslaan
Samen sporten 9 juni 2009 Assen

Stichting De Leite heeft een bijdrage ontvangen voor de aanschaf van buitenspelmateriaal voor één van haar kleinschalige woonvoorzieningen voor kinderen van 5 tot 21 jaar met een verstandelijke beperking.

Aanschaf buitenspeelmateriaal

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij