Menu overslaan
Samen sporten 3 juni 2009 Apeldoorn

Stichting Vrienden van de Geode heeft een bijdrage ontvangen voor de opstartkosten van de stichting, die de belangen behartigt van de toekomstige bewoners van een nieuwe woonvoorziening voor in totaal 22 jongeren met diverse handicaps.

Startbijdrage

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij