Menu overslaan
Samen sporten 17 mei 2009 Zuidbroek

Stichting Giga heeft een bijdrage ontvangen voor de opstartkosten van de stichting, die een begeleid-wonen-project wil realiseren voor 14 jongvolwassenen met een ASS.

Startbijdrage

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij