Menu overslaan
Samen Spelen 29 april 2009 Foxwolde

Stichting De Brug is organisator van uiteenlopende sport- en spelactiviteiten in Groningen voor mensen met een handicap. Zij heeft een bijdrage ontvangen voor de Special Olympics Regionale Spelen te Groningen op 12 september 2009.

Special Olympics Regionale Spelen Groningen 2009

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij