Menu overslaan
Samen sporten 20 mei 2009 Huizen

Stichting Woongroep Mozart heeft een woonvoorziening opgezet voor een groep van 16 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. De stichting heeft een bijdrage ontvangen voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes van het kleinschalig particulier wooninitiatief.

Woongroep Mozart te Huizen

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij