Menu overslaan
Samen Spelen 7 mei 2009 Bilthoven

De Berg en Boschschool, gericht op autistische kinderen, heeft een bijdrage ontvangen voor de aanschaf van een speeltoestel. Het betreft een wals met snelheidsbegrenzer. De kinderen komen tot rust door de repeterende beweging van de wals.

Aanschaf wals voor speelplein

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij